Kalibrace barev

Zdeněk Jantač person
zdenek@jantac.net email
+420 702 985 890 mobile
facebook stránky facebook

Kalibraci provádím sondou Datacolor Spyder4, ktero oproti konkurenčním kalibračním zařízením je více přesnější a pokročilejší v možnosti kalibrace částečně přímo v monitoru.

datacolor Spyder4Elite spyder

Vygenerovaný ICC profil monitoru najdete v tomto umístění. Určitě ho zálohujte. 
C:\Windows\System32\spool\drivers\color

Správa barev Windows

Pomocí správy barev Windows zajistíte, aby systém pracoval s ICC profilem monitoru včetně mLUT Tag, co poputuje do grafické karty.

Nejlepší řešení je použít správu barev Windows, do které se dostanete spuštěním COLORCPL kdekoliv v příkazové řádce. Na obrazovce se objeví okno Správa barev s aktuální stránkou Zařízení. Dříve než budeme pracovat s touto stránku, je třeba se dostat do výchozího systémového nastavení. V kontrolním panelu okna přejděte do stránky Upřesnit, na které úplně dole naleznete Změnit výchozí systémové nastavení

Otevře se stejné okno znovu, nyní na aktuální stránce Zařízení vyberte váš monitor a v seznamu dole se objeví seznam přiřazených ICC profilů. Vyberte Přidat a v seznamu nalistujte váš ICC profil monitoru. Ten je přiřazen k vašemu zařízení, monitoru, a poté ještě klikněte na Nastavit jako výchozí

Ještě je třeba přejít na stránku Upřesnit, kde se dostanete konečně k potřebnému zatrhnutí volby Použít kalibraci obrazovky systému Windows.  Nyní můžete okna zavřít. O barvy se bude starat systém.

Pokud potřebujete přepínat mezi profily nebo nemůžete použít správu barev Windows, existuje snadné řešení pomocí freeware aplikace DisplayProfile.exe. Okno programu přemístíte na monitor, u kterého chcete změnit profil, a poté vyberete profil s hvězdičkou.  

Funkce ICC profilu

Dosáhnout správného zobrazení barev fotografie na monitoru při její úpravě, převodu barev do profilu tiskárny a výsledného profi tisku je na kvalitním monitoru mnohem snaží. Dražší monitor, zvládající rozsah barev AdobeRGB prostoru, má navíc ještě velice užitečnou možnost importovat zkalibrovaný prostor přímo do monitoru. Proto se obejdete bez další práce softwaru. Monitor převede barvy na svůj zkalibrovaný barevný prostor sám.

Jak všeho výše jmenovaného dosáhnout i na horších monitorech? Jak si upravené fotografie nechat vytisknout od profesionálů na velkoformátový tisk a dosáhnout i dokonalé shody barev? A navíc bez desítek zkušebních tisků a následného porovnávání a upravování?

Základem je pochopit, že pro správné zobrazení barev na svém monitoru potřebujete dva přepočty barev. Určitě neřeknu nic nového, že fotka uložená ve formátu JPEG nebo TIFF, může ještě obsahovat informaci o barevném prostoru standardu ICC.

Změna barev první
První nutný přepočet barev je tedy na softwaru. Ten musí načíst barvy fotografie dle určeného barevného prostoru. ICC profil má více verzí, nejnovější je verzi 4. Raději tedy počítejte s tím, že to u každého softwaru není samozřejmostí. Hledejte raději v nastavení a informacích na internetu. Vezmeme-li v úvahu programy, co jsou součástí systému, tak Windows Prohlížeč fotografií a IE od verze 8 na to připraveny jsou. Ostatní webové prohlížeče už většinou také. Pozor na výjimky, například Chrome.

Změna barev druhá se vás netýká, pokud:
1) máte zkalibrovaný profil monitoru nahraný přímo do monitoru
2) provedli jste kalibraci vyvážení bílé za pomocí úprav hodnot RGB na monitoru
3) máte před-kalibrovaný monitor z výroby a další změny barev už nechcete řešit

  Aktivovaný ICC profil monitoru sice upraví LUT tabulku grafické karty, což se projeví více či méně hned na gama křivce a barvách. Jistotu úplné konverze však máte, až když program použije ICC profil monitoru sám. Pokud budete fotky tisknout, tak uvidíte, že ten rozdíl minimálně v saturaci je podstatný. Čím větší je rozdíl barev po kalibraci, tím více potřebujete, aby program provedl druhou konverzi sám. Teprve pak máte jistotu, že opravdu všichni, kteří dodrží oba nutné převody barev, uvidí barvy vaší fotografie stejně, tedy správně v rámci dokonalosti jejich monitoru. Programy na to většinou nejsou připraveny a lidé navíc většinou netuší, že tento druhý převod musí vyžadovat. Za Windows programy, Windows Prohlížeč fotografií to dělá ve fullscreen režimu a webový prohlížeč podporující tento převod je v současnosti pouze MS Internet Explorer od verze 9. Ještě upozorním, že ve Photoshopu je důležité takovýto náhled vždy aktivovat.

Správný barevný náhled na fotografie je vyřešen. Po úpravě fotografie už jen zbývá zvládnout tisk. Studia velkoformátového tisku poskytnou jejich barevný prostor tisku pro jednotlivé druhy papíru opět standardu ICC. Pokud se druhá softwarová konverze barev vyžaduje, vzniká nepříjemná situace. Převedením fotografie (jedno jestli z prostoru sRGB nebo AdobeRGB) do barevného prostoru tiskárny a následnou malou úpravou v barvách se nedosáhne shody barev výsledné fotografie s náhledem fotky na monitoru. Tudy cesta zcela nevede. Potřebujete předat barvy fotografie do profilu tiskárny tak, jak je vidíte správně při náhledu přes barevný prostor monitoru. Jak na to se dozvíte v článku Jak na profi tisk.